Uitgeverij Aan Het Park

Over Uitgeverij Aan Het Park

Het ligt voor de hand dat een uitgever van boeken houdt. Ook iemand die het leuk vindt om te schrijven kent die liefde natuurlijk. Dat betekent echter niet dat een geschreven tekst ook in een boek terecht komt dat wordt uitgegeven. Heel veel teksten zijn voor zakelijke uitgevers niet interessant om op de markt te brengen. De meeste teksten horen niet tot de wereldliteratuur, veel teksten zijn te beperkt van inhoud om interessant te zijn voor een groot publiek, veel kandidaat-schrijvers voldoen niet aan de taal- en kwaliteitscriteria van uitgevers, kortom, als schrijver kom je niet zomaar in de boekwinkel te liggen met jouw boek.

Dat is jammer. Want een tekst kan de moeite waard zijn voor een kleiner publiek. Zoals bijvoorbeeld voor een familie- of vriendenkring. Dan is het toch leuk er een echte uitgave van te maken. Toch? Bovendien ben je als schrijver van een boek met een ISBN-nummer in één klap onsterfelijk als je een exemplaar naar het depot van de Koninklijke Bibliotheek stuurt.

De uitgeverij wil een stimulans zijn voor iedereen om geschreven teksten met egards te behandelen. Probeer om ze mooi te maken, weeg je woorden en zinnen, maak een goede opbouw, verantwoord je bronnen, enfin, word een schrijver in en voor jezelf. Deel met anderen wat je in je pen had. Word eigenwereldberoemd. Geef je tekst uit.

Daarom is er Uitgeverij Aan Het Park. Voor familie, vrienden en liefhebbers. Louis Raaijmakers nam het initiatief en vond inmiddels al mensen die kennis hebben van opmaak en print en heeft ook al enkele mensen op het oog die kunnen ‘meelezen’. Het fonds is van start gegaan en gaat groeien.  

 

 

Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst

door Silver Mahler en Nora Raaijmakers

De laatste loot aan het fonds van de uitgeverij is het gedicht GEDEELD VERLEDEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST

Nora Raaijmakers en haar vriendin Silver Mahler werden door De Nieuwste
School genomineerd voor de schrijfwedstrijd “Battle voor jonge
woordkunstenaars” in Tilburg, die op donderdag 16 juni 2022 werd gepresenteerd.

Deze schrijfwedstrijd werd georganiseerd door Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg en Stichting Het Wereldpodium  
in samenwerking met De Pont museum.

Jonge Bloei
door Anselmus (Antoon) Musters

De eerste uitgave is de gedichtenbundel Jonge Bloei van Anselmus Musters, priester en oorlogsheld, die al op jonge leeftijd gedichten schreef. Ze zijn in de familie gebleven doordat zijn zus Lieske Musters ze in een oude doos heeft bewaard en heeft doorgegeven aan haar kinderen.

Altaaroffer
door Louis Raaijmakers

Anselmus Musters studeerde in Rome tijdens de tweede wereldoorlog en ging daar in het verzet tegen de Nazi’s. Hij sloot zich aan bij de Rome Escape Line van de Ierse Monseigneur Hugh O’Flaherty en zorgde voor onderdak en vluchtroutes voor krijgsgevangenen, Joden en antifascisten. Een hachelijk avontuur dat hem gevangenschap en martelingen bracht en hem bijna het leven kostte. Hij werd een oorlogsheld. Zijn verhaal is in een familiekroniek beschreven.

Kleine mensen en de kermis in de 19e eeuw
door Meike Sneijders

Sinds kort nieuw in het fonds: Kleine mensen en de kermis in de 19e eeuw.
Paulientje Musters is een Ossendrechtse beroemdheid. Ze is de kleinste vrouw ter wereld ooit en werd een kermisattractie met een heel bijzonder levensverhaal. Omdat de opa van Meike Sneijders het vermoeden had dat Meike en Paulientje wel eens gemeenschappelijke voorouders zouden kunnen hebben, maakte zij in groep 8 van de basisschool een werkstuk over Paulientje. Een waar familieverhaal dat in het fonds van deze uitgeverij thuishoort. Want: ze zijn gevonden, die gemeenschappelijke voorouders, ze staan in dit boek. 

Anselmus Musters 1914 - 1986

Ook binnenkort in het fonds: De catalogus van de tentoonstelling over het leven van Anselmus Musters. Die tentoonstelling werd in 2017 in Museum Den Aanwas in Ossendrecht ingericht door John van Dooren, de familie van Anselmus en de Heemkundekring Zuidkwartier. Een mooi en informatief document.

Neem contact op

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op:

E-mail: contact@louisraaijmakers.nl

Telefoon: 06 13474313